Wsparcie dla Seniorów w Gminie Klembów

W najnowszej odsłonie audycji "O Klembowie w dobrym słowie" ,zaprosiliśmy dwie ekspertki zajmujące się wsparciem seniorów w gminie Klembów: Agnieszkę Gietkę Barańską, dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, oraz Annę Rakowską, pracownicę Gminnego Ośrodka Kultury odpowiedzialną za aktywizację starszych osób.

Podczas rozmowy, podkreślono, jak ważne jest wsparcie dla seniorów, szczególnie tych, którzy z różnych przyczyn pozostają samotni. Zmieniający się model rodziny sprawia, że osoby starsze nie zawsze mogą liczyć na pomoc bliskich. W odpowiedzi na te wyzwania, gmina Klembów aktywnie wspiera swoich najstarszych mieszkańców, pomagając im w odbudowie relacji rodzinnych i codziennych sprawach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie stara się identyfikować osoby potrzebujące pomocy, organizując dla nich wsparcie w zakresie opieki, zarówno w pracach domowych, jak i przy załatwianiu spraw urzędowych. Dzięki temu, seniorzy mogą liczyć na pomoc w zakupach, wykupywaniu leków, a także w odbudowie więzi z rodziną. W audycji podkreślono, że około 100 osób korzysta z takiej formy wsparcia.

Zachęcamy do posłuchania pełnej rozmowy.